2022-07-19 23:20:00

eTwinning Quality Label - "Virtualni sajam vježbeničkih tvrtki"

Virtualni sajam vježbeničkih tvrtki je projekt namijenjen nastavnicima i učenicima srednjih škola iz poslovnog sektora Ekonomija, trgovina i poslovna administracija koji u sklopu svog programa provode nastavni predmet Vježbenička tvrtka.
U sklopu ovog predmeta obvezno je provođenje sajma vježbeničkih tvrtki, a obzirom na rijetkost održavanja sajmova, financijske izazove kao i uvjete pandemije, eTwinning je idealna platforma za provođenje ovih aktivnosti.
Cilj ovog projekta je bio omogućiti suradnju učenika diljem Hrvatske kao i njihove kolaborativne aktivnosti, omogućiti jednake mogućnosti svim učenicima te razvijati digitalne i komunikacijske vještine učenika.

Sve informacije o projektu se nalaze na Facebook stranici projekta https://www.facebook.com/Virtualni-sajam-vje%C5%BEbeni%C4%8Dkih-tvrtki-101006455348442

Kao i na mrežnoj stranici projekta
https://sites.google.com/view/virtualnisajam-vt/po%C4%8Detna-stranica

 

Na koncu našeg projekta objavljena je  digitalna brošura kao konačni rezultat ovog projekta i nalazi se na stranici: https://read.bookcreator.com/lpljPHw7UCaxzxjCRGpg6Mmyv8I3/DcehF2A-Toau6hsDjR358w .

 

 

CILJEVI

- omogućiti učenicima sudjelovanje na sajmu vježbeničkih tvrtki
- razviti komunikacijske vještine učenika
- poticati kolaboraciju među učenicima srednjih škola
- povezati održivo poslovanje s radom vježbeničkih tvrtki

HODOGRAM AKTIVNOSTI

Svaku partner školu predstavljat će:
- tri učenika koji su zaposleni u vježbeničkoj tvrtki
- mentor
- ocjenjivač.

Ocjenjivači zajedno razrađuju kriterije vrednovanja za bodovanje učeničkih radova te sudjeluju u vrednovanju istih.
Mentori osim koordinacije rada učenika sudjeluju u izradi digitalne brošure na temu digitalnih alata.
Učenici će predstavljati vlastitu vježbeničku tvrtku s pomoću:
- izrađene mrežne stranice
- Facebook stranice
- prezentacije.

Tri najuspješnije vježbeničke tvrtke bit će nagrađene simboličnim poklonima osiguranim od strane sponzora projekta.

OČEKIVANI REZULTATI

- digitalna brušura s popisom digitalnih alata projekta
- ploča s vidljivim mrežnim stranicama vježbeničkih tvrtki kao primjer dobre prakse
- povećanje znanja učenika o digitalnom marketingu putem Facebook stranice
- razvijanje komunikacijskih vještina putem prezentiranja poslovanja vlastite vježbeničke tvrtke

 

„U virtualni sajam se uključi i nešto novo nauči“

Autor: Nada Ratković, prof. mentor

 

Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj