preskoči na sadržaj

Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj

 > Naslovnica
Vijesti

eTwinning projekt Life and Money

Autor: Nada Ratković, 13. 1. 2020.

Početkom studenoga 2019. godine učenici naše škole su se ukljućili u međunarodni eTwinning projekt pod nazivom „Life & Money" kojeg pokreće profesorica Ramune Jukneliene iz Litve i profesor Branko Rumenović, Gimnazija i strukovna škola  Bernardina Frankopana iz Ogulina. U projektu sudjeluju učenici 3. a razreda naše škole, zanimanja ekonomist i profesorica N. Ratković.  U projektu sudjeluju i ostali partneri iz Litve, Hrvatske, Gruzije, Mađarske, Italije, Poljske, Rumunjske i Turske. Projektom se želi potaknuti učenike na istraživanje o novcu.

Projektom Life&Money se želi potaknuti učenike na istraživanje o novcu, razmatra se povijesni razvoj novca, a učenici će imati priliku i osnovati vlastitu banku te izraditi vlastiti novac. Svaka će banka imati svoj videouradak. 

Cilj projekta je: naučiti komunicirati sa svojim kolegama na način da slušaju jedni druge i prihvate različito mišljenje te razvijaju kritičko mišljenje, uvježbati javni nastup, približiti učenicima novac, potaknuti učenike na istraživanje o povijesti, povijesti novca te o aktivnosti stanovnika svojega kraja, prezentirati prikupljene podatke, izraditi video.

Ostali su ciljevi projekta razvijanje komunikacije s kolegama iz stranih zemalja, kritičkoga razmišljanja, vježbanje javnog nastupa, prikupljanje i prezentacija podataka. 

Projekt u našoj školi je organizirala i vodi nastavnica Nada Ratković. U sklopu predmeta Računovodstvo i Vježbenička tvrtka, učenici 3.a razreda Andrija, Anđela, Antonia, Ema, Gabrijela, Josip, Katja, Mateo, Mirna, Tonija, aktivno doprinose međunarodnom eTwinning projektu Life&Money, uspješno provode planirane aktivnosti projekta  uz partnere iz Hrvatske, Litve, Turske, Rumunjske, Italije, Poljske i Gruzije.

1. Radni postupak

1st month: Introduce yourself (teachers and students), represent your state, city and school, write a short text, create a presentation, and use photos.meeting the participants of the project, exploring the historical and geographic characteristics their place, presentation of research.

https://drive.google.com/file/d/1awowfpuxFzJdyvyGJ0WFW_e_7EX1w8PQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1b4OLo8K6PL7WkLQzXOGntdJlQtkkPWk2/view?usp=sharing

Promotivni video škole:

https://www.youtube.com/watch?v=_JapGx_MDJo&t=69s

Webinar MZO, Ministry of Science and Education

https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/14045

Innovative methods in teaching-Examples of good practice

https://skolazazivot.hr/webinari-po-grupama/inovativne-metode-u-procesu-poucavanja-primjeri-dobre-prakse-nada-ratkovic/

 

2.month: exploring the history of money, presentation of research

https://photos.app.goo.gl/776JtxgUYTFe2cBSA

Digital broschure is involved in the paper:

https://issuu.com/nadaratkovic/docs/green___digital_-_innovative_approaches_to_learnin

3rd month: bank set up, make money

4th month: video, completion of the project

Vrijeme trajanja projekta listopad 2019 - prosinac 2020.

Kako bi bilo koji projekt bio uspješan potrebno je :

Za uspjeh projekta važno je istraživanje:

Tijekom školske godine sudionici projekta proveli su istraživanje o povijesti europske valute. Svoje istraživanje i rezultate su objavili na stranicama projekta na hrvatskom i engleskom jeziku putem MS Powerpointa. Učenici su izradili PowerPoint prezentaciju države, grada i škole iz koje dolaze, logo projekta te proučavaju radove svojih kolega. Istražuju povijest novca, a rezultate objavljuju na e-Twinning platformi.

Tijekom projekta sudjelovali su u obilježavanju mnogih međunarodnih i europskih događaja,koje su osmislili, pripremili i organizirali:

1. Dani sigurnijeg interneta.

http://ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr/?news_hk=1&news_id=753&mshow=1413#mod_news

2. Svjetski i Europski tjedan novca

http://ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr/?news_hk=1&news_id=798&mshow=1413#mod_news

 

1. https://padlet.com/nada_ratkovic1/feriygqcvc18

2. https://padlet.com/nada_ratkovic1/xsk96js85mi8

3. https://padlet.com/nada_ratkovic1/twgixtrndlqf

3. STEM Discovery Campaign

Green & Digital – Innovative Approaches to Learning and Teaching Online

Poveznica na digitalnu brošuru:

https://issuu.com/nadaratkovic/docs/green___digital_-_innovative_approaches_to_learnin

Na međunarodnom STEM Discovery Campaign 2020 Online napravljena je diseminacija međunarodnog eTwinning projekta Life&Money.

4. Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan prirode

http://skole.hr/nastavnici/iz_prakse?news_hk=5887&news_id=21145#mod_news 

https://issuu.com/nadaratkovic/docs/me_unarodni_dan

5. Dan planeta Zemlja

https://bit.ly/2NnLKAa

6. E Twinning Day i Dan Europe

http://ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr/?news_hk=1&news_id=825&mshow=1413#mod_news

U sklopu projekta Life & Money učenici naše škole i prof. Nada Ratković, zajedno sa svim ostalim sudionicima projekta su uputili svoje čestitke povodom Dana Europe:

Let's celebrate Europe Day; 9 May 2020. 

Write greeting card on Lino: 

http://linoit.com/users/brankoogulin/canvases/Europe%20Day%202020.

Čestitka učenika sudionika projekta Life&Money za Dan Europe 2020

Čestitka učenika sudionika projekta Life&Money

Čestitka učenika sudionika projekta Life&Money

Učenici su online, putem platforme Zoom zajedno sa učenicima iz partnerskih škola sudjelovali u online predavanju.

7. E-book promote eTwinning project: Life & Money

https://sites.google.com/view/promoting-democracy/home

 

Učenici koriste različite digitalne alate, kao što su Kahoot, Canva, Linnoit, Word Art, Postermywall i sl. U okviru projekta stvara se sigurno okruženje za razvoj i razmjenu iskustava učenika i nastavnika.

Učenički interaktivni radovi, digitalni posteri, digitalne brošure, stripovi, umne mape i plakati su izrađeni u alatima:  Issue, Canva, Popplet, Glogster i Piktochart. 

Na ovaj način kroz primjere dobre prakse uspjeva se pratiti i provjeriti ostvarivanje zadanih ishoda u online okruženju koristeći inovativne metode poučavanja provodeći  vrednovanja ishoda svojih nastavnih predmeta. 

Učenici razvijaju kreativnost, maštu, radoznalost, međusobnu komunikaciju, suradnju i odgovornost. Naćin praćenja, provjera ishoda, ostvarenost odgojno-obrazovnih ishoda, očekivanja i ishoda međupredmetnih tema su u prilogu.

Učenici se bave aktivnim istraživanjem novca  a svoje istraživanje i rezultate su objavili na stranicama projekta na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Istraživanje učenika: 

https://photos.app.goo.gl/776JtxgUYTFe2cBSA 

STARI NOVAC - IZLOŽBA SINJ:

 

Učenici su osnovali  vlastitu banku–Nezavisna banka Sinj d.o.o. Croatia i izradili vlastiti novac koji su nazvali Alka. Banka ima svoje papirnati i kovani novac. Time su partnerima u projektu predstavili svoju valutu.

 

Objasnili su svojim partnerima u projektu da je to naziv viteške igre koja se slavi u čast pobjede nad Turcima. Kovanice smo nazvali alka. Naziv banke simbolički obuhvaća prošlost grada Sinja i viziju za budućnost. Partnerima u projektu su time predstavili naš grad i školu. Projekt je omogućio još bolje ostvarivanje ishoda učenja u svim strukovnim predmetima.

Banka novaca:  Nezavisna banka Sinj d.o.o. Croatia

 

 

Izradili učenici 3.a razreda

Sudionici projekta naučili su komunicirati sa svojim kolegama na način da razvijaju kreativnost, kritičko mišljenje i timski rad. Potaknuli su učenike na istraživanje povijesti novca, naučili su prezentirati prikupljene podatke, izraditi video o radu fiktivne banke i dati svoj doprinos u financijskom opismenjavanju mladih.

Učenici su objavljivali svoje uratke na stranicama eTwinning Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/100111/home

Logo projekta

Učenici su povodom obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna poslali čestitku na Linoit virtualnoj ploči gdje ih je profesorica Nada Ratković u sklopu projekta Life & Money uključila i pridružila se zajedničkoj čestitki svih uključenih međunarodnih partnera.

Svjetski tjedan novca 2020

GLOBAL MONEY WEEK, eTwinning project: Life & Money

Europski tjedan novca 2020

EUROPEAN MONEY WEEK, eTwinning project: Life & Money

Učenik Tomislav Jurković je snimio kratki video u Powtoon-u:

https://www.powtoon.com/online-presentation/gjNui9huo5S/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=player-page-social-share&utm_content=gjNui9huo5S&utm_po=28717242&mode=movie

https://www.powtoon.com/c/gjNui9huo5S/2/m

 

Izradila Natali Budimir Bekan                   Izradio: Josip Domjanović 3.a

Izradila: Ivana Milanović Litre, 1.a

Virtualna ploča, Padlet

Učenici su napravili prezentacije o novcu povodom Svjetskog i Europskog tjedna novca 2020. Prezentacije su u prilogu. 

Project Life&Money strengthens and develops financial and digital literacy at our students, exploring the history of money. Project Life&Money is really an “Innovative Trends in Education”. All vocational and general subjects are corellated through the project: Statistics, Banking and Insurance, Accounting, Training Firms, The basics of economy, Corporate social responsibility, Marketing, English, Math.

Research:

- research link 

QR kod: 

Publication abaut reseacrh: 

https://joom.ag/TsdC

Evaluacija projekta:

1.https://issuu.com/nadaratkovic/docs/rezultati_istra_ivanja-life_money

2.https://issuu.com/nadaratkovic/docs/rezultati_istra_ivanja-life_money__students_and_te

Projektom će nastavnici usporediti ili usvojiti nove nastavne metode s ciljem poboljšanja znanja i poboljšanja kvalitete znanja, steći iskustvo o novim tehnološkim pitanjima Škole te obogatiti svoje aktivnosti sudjelovanjem u europskom projektu. 

Način praćenja i provjera ishoda

Vrednovanje za učenje:

- praćenje rada i napretka učenika i timova, praćenjem njihova rada u online okruženju

- e-portfolio

Vrednovanje kao učenje:

- vršnjačko vrednovanje rezultata rada učenika itimova

- samovrednovanje

Vrednovanje naučenog:

- vrednovanje učeničkih radova, audio, video i/ili ppt prezentacija 

Ishodi međupredmetnih tema

OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ A 5.1. Razvija sliku o sebi. A.5.2. Upravlja emocijama i ponašanjem. A.5.3. Razvija svoje potencijale. B.5.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora. B.5.2. Suradnički uči i radi u timu.   B.5.3. Preuzima odgovornost za svoje ponašanje.   C.5.3. Ponaša se društveno odgovorno.

ODRŽIVI RAZVOJ A.5.1. Kritički promišlja o povezanosti vlastitog načina života s utjecajem na okoliš i ljude. B.5.1. Kritički promišlja o utjecaju našeg djelovanja na Zemlju i čovječanstvo. B.5.2. Osmišljava i koristi se inovativnim i kreativnim oblicima djelovanja s ciljem održivosti.

UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE A.4.1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju. A.4.2. Učenik se koristi društvenim mrežama i mrežnim programima uz upravljanje različitim postavkama funkcionalnosti. C.4.2. Učenik samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju. C.4.4. Učenik samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama. D.4.1. Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za poticanje kreativnosti.

UČITI KAKO UČITI Upravljanje informacijama A.4/5.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema. Kreativno mišljenje A.4/5.3. Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja. Kritičko mišljenje A.4/5.4. Učenik samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje. Suradnja s drugima D.4/5.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

ZDRAVLJE B.4.1.A Odabire primjerene odnose i komunikaciju. B.4.1.B Razvija tolerantan odnos prema drugima. B.5.1.B Odabire ponašanje sukladno pravilima i normama zajednice.       

Projekt Life & Money

Be responsible. Stay safe. Stay at home.

https://twinspace.etwinning.net/100111/home

  #ostanimo doma

E Twinning projekt Life & Money  je pravi primjer "Putovanja kroz obrazovanje u Europi".

Preuzeto sa: School Education Gateway

Učenici napravili značku za eTwinning projekt Life & Money

E Twinning projekt Life&Money.


Priloženi dokumenti:
Novac_1..pdf (5.61 MB)
Novac.pdf (1.84 MB)
Sinj.pdf (4.90 MB)


UPISI 2022./2023.
Popis udžbenika 2022/2023
IZDAVANJE POTVRDA

POTVRDA

Upute su dolje u priloženom dokumentu.

 

 

Tražilica
Oglasna ploča
dokumenti DM
Oracle Academy

Kalendar
« Rujan 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Arhiva dokumenata
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Forum
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj / Dinka Šimunovića 14, HR-21230 Sinj / ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr / ured@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr
preskoči na navigaciju