preskoči na sadržaj

Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj

 > Naslovnica
Vijesti

Međuškolska projektna suradnja strukovnih škola

Autor: Nada Ratković, 13. 11. 2020.

U sklopu obilježavanja Europskog tjedna vještina stečenih strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem 2020. predstavljen je međuškolski projekt „E učenik za zeleniju budućnost“, projekt međuškolske suradnje triju strukovnih škola iz Splitsko-dalmatinske županije: Ekonomske i upravne škole Split, Komercijalno-trgovačke škole Split i Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj. Projekt se temelji na nastavnim temama stručnih predmeta srednje strukovne škole. Cilj projektnih aktivnosti je suradnja učenika s vršnjacima iz srodnih strukovnih škola i razvoj svijesti o održivom razvoju uz jačanje digitalne i strukovne kompetencije. Zbog posebnih mjera povodom epidemije COVID-19 nije bilo moguće realizirati stručne posjete u živo, isti su se realizirali online u Europskom tjednu vještina pomoću aplikacije za audio i video komunikaciju MS Teams. Nastavnice i učenici škola sudionica projekta, predstavili su međuškolski projekt i projektne aktivnosti.

Nakon prošlogodišnjih uspješno reliziranih međuškolskih projekata srodnih strukovnih škola iz Splitsko-dalmatinske županije, zajednička suradnja učenika i nastavnika se nastavlja. Sve projektne aktivnosti se nalaze u Školskim kurikulumima škola. Riječ je o projektu "E-učenik za zeleniju budućnost", čije su projektne aktivnosti započele u rujnu na početku školske godine 2020./2021. Projekt se temelji na nastavnim temama stručnih predmeta srednje strukovne škole: Društveno odgovorno poslovanje, Strukovne vježbe, Komunikacijsko-prezentacijske vježbe, Računovodstvo

Cilj projektnih aktivnosti je suradnja učenika s vršnjacima iz srodnih strukovnih škola i razvoj svijesti o održivom razvoju uz jačanje digitalne i strukovne kompetencije. Projektni zadatak se realizira u I. obrazovnom razdoblju u školskoj godini 2020./21. tijekom mjeseca rujna, listopada i studenog i nastavlja se dalje u II. obrazovnom razdoblju.

U sklopu obilježavanja EVSW 2020. predstavljen je projekt međuškolske suradnje triju strukovnih škola iz Splitsko-dalmatinske županije: Ekonomske i upravne škole Split, Komercijalno-trgovačke škole Split i Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj.

Nositelji projekta:

1. Ekonomska i upravna školu Split: nastavnica Ivana Ćikeš, prof. savjetnik i učenici 3.b i 3.d razreda zanimanja ekonomist,

2. Komercijalno-trgovačku škola Split : nastavnica Jasenka Rašetina, prof. savjetnik i učenici 3.c razreda zanimanja komercijalist,

3. Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj: nastavnica Nada Ratković, prof. mentor, i učenici 2.a razreda zanimanja ekonomist i 2.b. razreda zanimanja komercijalist. Učenicima je pomogao i učenik Luciano Vučković iz 4.a razreda, zanimanja ekonomist.

Projektne aktivnosti se realiziraju na način da učenici pretražuju informacije na mrežnim stranicama i u stručnoj literaturi te ih uspoređuju s izvornom stvarnosti – u Splitu posjećuju park šumu Marjan, a u Sinju sudjeluju u akciji izvlačenja grana i čišćenja Gradskog parka.

Zbog posebnih mjera povodom epidemije COVID-19 nije bilo moguće realizirati stručne posjete u živo, isti su se realizirali online u Europskom tjednu vještina pomoću aplikacije za audio i video komunikaciju MS Teams. 

Logo projekta: KTŠS, EUŠS, SSŠBJJ

Online aktivnosšću u sklopu Europskog tjedna vještina stečenih strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem predstavljen je projekt "E-učenik za zeleniju budućnost" i projektne aktivnosti u specifičnim uvjetima "u novom normalnom", a to su učenici postigli rješavajući različite projektne zadatke. Navedeni zadaci su uključivali projektni rad, suradnički rad, igrifikaciju, istraživački rad, izradu anketa, plakata, brošura, stripova, umni mapa, videa, prezentacija i kvizova. Učenički interaktivni radovi su izrađeni koristeći razne web 2.0 alate: Powtoon, Canva, Prezi, Popplet, Piktochart, Glogster, MS Powerpoint i druge izrađeni su učenički interaktivni, inovativni i kreativni učenički radovi. Svi učenički radovi predstavljeni su na digitalnim pločama Padleta, kao i načini kako učenici razvijaju nove kompetencije. Svaka škola sudionica projekta je predstavila radove na virtualnoj ploči Padlet.

Online  predstavljanje projekta i projektnih aktivnosti

Predstavljanje projekta međuškolske suradnje:

E-učenik za zeleniju budućnost

Padlet ploča SSŠBJJ  https://bit.ly/36FTKpk

Video izrađen u Canvi: https://bit.ly/3lvjc7c​

Učenički radovi, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj

U projektu i projektnim zadacima iz naše škole, sudjelovali su učenici 2.a razreda, zanimanja ekonomist i učenici 2.b razreda zanimanja komercijalist i učenik 4.a razreda, Luciano Vučković, zanimanja ekonomist kao stručna podrška mlađim kolegama. Projektne aktivnosti mentorirala je nastavnica Nada Ratković, prof. mentor.

Učenici 2.a razreda, zanimanje ekonomist

Učenici 2.b razreda, zanimanje komercijalist

Predavač: Nada Ratković, prof.mentor

 Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj

Učenici 3.c razreda, smjer komercijalist

Predavač: Jasenka Rašetina, prof. savjetnik

Komercijalno-trgovačka škole Split

Učenički radovi, Komercijalno-trgovačka škola Split

Padlet ploča:https://bit.ly/38L87M4

U projektu i projektnim zadacima iz Komercijalno-trgovačke škole Split, sudjelovali su učenici 3.c razreda, zanimanja komercijalist. Projektne aktivnosti mentorirala je nastavnica Jasenka Rašetina, prof. savjetnik.
Kao predstavnici Komercijalno-trgovačke škole, učenici 3. C razreda smjera komercijalist: Anja Barbir, Ivana Čepo, Ivan Križan i Mario Ćosić s mentoricom Jasenkom Rašetina, prof. predstavili su rezultate istraživanja o društveno odgovornom ponašanju s ciljem održivog razvoja na primjeru park-šume Marjan. Izvještaje o rezultatima istraživanja prikazali su pomoću različitih digitalnih alata (MS Forms, Powtoon, PowerPoint, MovieMaker, Bubbl.us) te ih objavili na virtualnoj ploči (Padlet).
Razmislite o važnosti park-šume Marjan za Split i ispunite anketu: https://rb.gy/zmrdw5
 

Učenici 3. b i 3.d razreda, zanimanja ekonomist

Predavač: Ivana Čikeš, prof. savjetnik

Ekonomska i upravna škola Split

Padlet ploča: https://bit.ly/2KbEFo7

Učenički radovi, Ekonomska i upravna škola Split

U projektu i projektnim zadacima iz Ekonomske i upravne škole Split, sudjelovali su učenici 3.b i 3.d razreda, zanimanja ekonomist: A. Armanda, E. Čulin, K. Putnik i M. Pralija Projektne aktivnosti mentorirala je nastavnica Ivana Čikeš, prof. savjetnik.

Radom na projektu, učenici razvijaju nove kompetencije u dva smjera: kritičko mišljenje o održivom razvoju i digitalne kompetencije. 

Naćin praćenja, provjera ishoda, ostvarenost odgojno-obrazovnih ishoda, očekivanja i ishoda međupredmetnih tema su u prilogu.

Odgojno obrazovni ishodi: raspraviti o održivom razvoju kao okviru za gospodarski i socijalni napredak, navesti primjere društveno odgovornog ponašanja s ciljem održivog razvoja, objasniti važnosti park šume Marjan za grad Split i okolicu, grafički prikazati podatke o utjecaju potkornjaka na park šumu Marjan, kritički raspraviti posljedice neodgovarajuće brige o park šumi Marjan, opisati iskustvo sječe, kresanja i izvlačenja grana i čišćenja u Gradskom parku u Sinju, protumačiti utjecaj eko-sustava na zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, aktivno sudjelovati u aktivnostima projektnog tima

Očekivanja međupredmetnih tema:

1.MPT Građanski odgoj i obrazovanje: A.5.1. Aktivno sudjeluje u zaštiti i promicanju ljudskih prava. C.5.3. Promiče kvalitetu života u zajednici.

2.MPT Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije: A.5.4. Učenik kritički prosuđuje utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš. C.5.2. Učenik samostalno i samoinicijativno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju. D.5.3. Učenik samostalno ili u suradnji s kolegama predočava, stvara i dijeli nove ideje i uratke s pomoću IKT-a.

3.MPT Osobni i socijalni razvoj: B.5.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora. C.5.3. Ponaša se društveno odgovorno

4.MPT Poduzetništvo: B.5.3. Prepoznaje važnost odgovornoga poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i zajednice.

5. MPT Održivi razvoj: A.5.1. Kritički promišlja o povezanosti vlastitoga načina života s utjecajem na okoliš i ljude. B.5.1. Kritički promišlja o utjecaju našega djelovanja na Zemlju i čovječanstvo. B.5.3. Sudjeluje u aktivnostima u školi i izvan škole za opće dobro. C.5.2. Predlaže načine unapređenja osobne i opće dobrobiti.

6.MPT Zdravlje: B.5.1.B Odabire ponašanje sukladno pravilima i normama zajednice.

Načini vrednovanja: 

  • izrada računalne prezentacije
  • izrada plakata za školski pano
  • izrada videa
  • izrada izvješća za školski list i web stranicu Škole
  • izrada stručnih članaka

Način praćenja i provjera ishoda:

Vrednovanje za učenje: praćenje rada i napretka učenika i timova, praćenjem njihova rada u online okruženju i putem  e-portfolia izrađenog u MS One Note.

Vrednovanje kao učenje: vršnjačko vrednovanje rezultata rada učenika itimova, samovrednovanje.

Vrednovanje naučenog: vrednovanje učeničkih radova, audio, video i/ili ppt, prezentacija.

Učenici osmišljavaju aktivnosti i koriste se inovativnim i kreativnim oblicima djelovanja s ciljem održivosti. U svom radu koriste informacijko-komunikacijsku tehnologiju, kritički odabiru odgovarajuću digitalnu tehnologiju, samostalno provode složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju i odgovorno upravljaju prikupljenim informacijama. Uspješno surađuju s drugim učenicima u različitim situacijama, ostvaruju dobru komunikaciju i spremni su zatražiti i ponuditi pomoć.

Inovativni obrazovni trendovi, suvremene pedagoške metode i implementacija IKT-a, danas su karakteristični za koncept suvremene škole koja učenika stavlja u aktivan odnos prema sadržaju učenja i koja potiče samostalnost i odgovornost za učenje. Na ovaj način kroz primjere dobre prakse projektne nastave, uspjeva se pratiti i provjeriti ostvarivanje zadanih odgojno-obrazovnih ishoda i očekivanja međupredmetnih tema, koristeći inovativne metode poučavanja, provodeći vrednovanja ishoda nastavnih predmeta. Učenici razvijaju kreativnost, maštu, radoznalost, međusobnu komunikaciju, suradnju i odgovornost. 

Navedenim aktivnostima u specifičnim uvjetima pronađen je balans između digitalnog i primjenjivo zelenih aktivnosti u "novom normalnom​". 

Poveznica na škole partnera:

1. Ekonomska i upravna škola Split

http://ss-ekonomskaiupravna-st.skole.hr/?news_hk=1&news_id=920&mshow=290#mod_news

2. Komercijalno-trgovačka škola

http://ss-kom-trg-st.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1235&mshow=290#mod_news
Tražilica
Oglasna ploča
dokumenti DM
Oracle Academy

Kalendar
« Ožujak 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Arhiva dokumenata
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Forum
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj / Dinka Šimunovića 14, HR-21230 Sinj / ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr / ured@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr
preskoči na navigaciju