preskoči na sadržaj

Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj

PROJEKT ZELENIJE SUTRA

           

Co-funded by the European Union

UČENIČKE AKCIJE U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA

PROJEKT  "ZELENIJE SUTRA"

 

Početak projekta: 03.02.2020.         

Završetak projekta: 30.06.2020. , zbog novonastale situacije projekt je produžen do 30.09.2020.

Financijska potpora: 8.000,00 kn

Objašnjenje Evaluacijskog Odbora:

Projekt Zelenije sutra je značajan jer uključuje učenike kao glavne nositelje projekta te ima utjecaja na različite dobne skupine građana, te povezuje više tema zaštite okoliša od čišćenja, pošumljavanja, poribnjavanja šumskih izvora te kampanje javnog zagovaranja u svrhu prevencije požara izazvanih ljudskom nepažnjom.

Projekt "Zelenije sutra" se sastoji od 10 aktivnosti koje se međusobno isprepleču i traju od početka realzacije projekta do kraja realizacije projekta.

AKTIVNOST 1.

NAZIV AKTIVNOSTI: Podizanje svijesti o zaštiti od požara.

CILJ: Osvijestiti i educirati dionike o važnosti zaštite šuma od požara.

NAČIN REALIZACIJE: Dionici će se educirati o protupožarnim aktivnostima i na koji način spriječiti mogući nastanak požara.

NOSITELJI: Eko-grupa SSŠBJJ Sinj (učenici, nastavnici i stručni suradnici) i ciljane skupine na području Sinja i SDŽ-e.

MJESTO: Sinj, Neorić i Sutina.

VRIJEME TRAJANJA: 03.02-20.02.2020.

Aktivnost 1. pod nazivom Podizanje svijesti o zaštiti od požara usmjerena je na sve dionike. Na web stranici škole je postavljena anketa: Upitnik o paljenju vatre na otvorenom i službeno je krenula kampanja zagovaranja u svrhu prevencije požara izazvanih ljudskom nepažnjom. Učenike smo educiralii o protupožarnim aktivnostima od strane stručnjaka i ovlaštenih osoba Hrvatskih šuma, Hrvatskih šuma-Ispostava Sinj i JVD-a koji će posjetiti našu školu i održati predavanja i radionice. S obzirom da su u projekt uključene ciljane skupine i korisnici od 7 godina starosti do skupine 65+ za provedbu naših aktivnosti treba uključiti Hrvatske šume, JVD-Sinj, HGSS, Hrvatsku Vojsku, udruge, dječje vrtiće, osnovne škole, srednje škole, studente, izviđače, planinarska društva, umirovljenike i sve zainteresirane dionike. Stoga je upučen Javni Poziv Gradu Sinju, svim navedenim ustanovama, udrugama i dionicima a građane ćemo upoznati putem javnih medija: Hit radio, Ferata i drugih promidžbenih materijala. Naši učenici su posjetili Dobrovoljno vatrogasno društvo Sinj. Tamo su ih dočekali članovi koji su učenike  upoznali sa preventivnim djelovanjem njih kao pojedinaca ili kao grupe djece, te o osnovnim postupcima u slučaju da se zateknu u neželjenim ili opasnim situacijama. Edukacija se odnosila na opasnost od požara u kući, školi, u prirodi, opasnost od potresa, poplava i postupanje u takvim opasnim situacijama te brojevi žurnih službi  koje moraju  zapamtiti 112, 192, 193 i 194. Upoznaje ih se sa načinom dojavljivanja događaja, postupcima koji slijedi nakon njihove dojave, odnosno što rade vatrogasci od primitka dojave do dolaska na mjesto intervencije. Svi su učenici pažljivo pratili predavanje, sudjelovali u diskusijama te na kraju isprobavali opremu koju vatrogasac mora imati kako bi zaštitio sebe i druge od vatre i ozljeda. Ovakvom  suradnjom JVP i DVD Sinj želi potaknuti mlade da se uključe u dobrovoljna vatrogasna društva te ih uputiti na koji se način mogu školovati za zanimanje profesionalni vatrogasac. Zanimanje vatrogasca je opasno i humano pa im ovim putem zahvaljujemo što se brinu za našu sigurnost.

Javno vatrogasno društvo Sinj

AKTIVNOST 2.

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet promatračnicama požara u Splitsko-dalmatinskoj  županiji

CILJ: Educirati ciljane skupine i dionike za prevenciju i sprječavanje požara

NAČIN REALIZACIJE: Dionici su se educirali o protupožarnim aktivnostima i na koji način spriječiti mogući nastanak požara.

NOSITELJI: Eko-grupa SSŠBJJ Sinj (učenici, nastavnici i stručni suradnici) i ciljane skupine na području Sinja i SDŽ-e.

MJESTO: Tvrđava Stari Grad Sinj, Marjan Split, Neorić i Sutina.

VRIJEME TRAJANJA: 03.02-15.03.2020.

Aktivnost . pod nazivom Posjet promatračnicama požara u Splitsko-dalmatinskoj  županiji usmjerena je na sve ciljane skupine i dionike kako bi se ciljane skupine educirale za spječavanje požara. Učenici Eko-grupe SSŠBJJ, nastavnici i stručni suradnici su 15. i 22. veljače posjetili promatračnicu u Sinju na tvrđavi Stari Grad u pratnji zapovjednika Javnog vatrogasnog društva Sinj.

AKTIVNOST 3. 

NAZIV AKTIVNOSTI: Informiranje ciljanih skupina o korisnim funkcijama šuma

CILJ: Osvijestiti dionike o štetama i posljedicama loženja vatre

NAČIN REALIZACIJE:  Promocija projekta na Trgu kralja Tomislava na vlastitom štandu (ankete, intervju, razgovori, promotivni materijali) 

NOSITELJI: Eko-grupa SSŠBJJ Sinj (učenici, nastavnici i stručni suradnici) i ciljane skupine na području Sinja i SDŽ-e.

MJESTO: Sinj

VRIJEME TRAJANJA: 03.02-30.06.2020.

Aktivnost pod nazivom Korisne funkcije šume usmjerena je na sve dionike, a posebno na građane grada Sinja s kojima će sudionici projekta provoditi edukativne razgovore o mogućim štetnim posljedicama loženja vatre bez nadzora stručnih osoba i kako spriječiti požar i nastanak požara. Provodit će se ankete i intervjui sa svim dionicima kako bi se dobile povratne informacije o daljnjim aktivnostima provedbe. Na Trgu kralja Tomislava u gradu Sinju će se promovirati projekt "Zelenije sutra" široj javnosti. Na informativnom štandu zainteresirani posjetioci će dobiti korisne informacije i promidžbene materijale o aktivnostima i rezultatima projekta na jednom mjestu. 

Učenici Eko-grupe SSŠBJJ će sami osmisliti i izraditi promidžbene materijale (brošure, letci, plakati, jumbo plakati). Tijekom provedbe aktivnosti u školi će se održavati predavanja i radionice na kojima će se dionici educirati o načinima zaštite od vjetra i mjerama sprječavanja požara. Stručne osobe iz Hrvatskih šuma će educirati naše učenike u školi, a sudionici projekta će stručno posjetiti Ispostavu Sinj kako bi teoretska i stručna znanja mogli provjeriti. U aktivnost će biti uključeni svi dionici od veljače do kraja lipnja.

Kampanja javnog zagovaranja 

AKTIVNOST 5. 

NAZIV AKTIVNOSTI: Edukacija dionika projekta

CILJ: Educirati učenike, nastavnike i sve dionike o važnosti borbe protiv klimatskih promjena za zelenije sutra

NAČIN REALIZACIJE: Edukativna predavanja i radionice -stručni predavači iz Hrvatskih šuma, Čistoće Cetinske krajine

NOSITELJI: Eko-grupa SSŠBJJ Sinj (učenici, nastavnici i stručni suradnici)

MJESTO: Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj-školski atrij, školska knjižnica, Gradski park Sinj, Muć, Neorić, Sutina

VRIJEME TRAJANJA: 03.02-30.06.2020.

 

 

 

Školska knjižnica

Dana 10. ožujka je Ante Šimić, diplomirani inžinjer šumarstva, predstavnik Hrvatskih šuma u školskoj knjižnici održao stručno predavanje Pošumljavanje učenicima, nastavnicima i stručnim suradnicima škole. Gospodin Ante je upoznao učenike i nastavnike o važnosti u očuvanju šuma jer šume doprinose ravnoteži kisika, ugljičnog dioksida u zraku, štite riječna područja i izvorišta voda, te su biološki najraznovrsniji ekosistemi na kopnu. Upoznao je učenike sa činjenicom da u  šumama živi više od pola kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata. Taj biljni i životinjski svijet je  globalno ugroženen zbog nedovoljno kontroliranog gospodarenja, požara, promjene režima voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, dr. U Republici Hrvatskoj šume zauzimaju 47% teritorija, 95% šumskih sastojina ima prirodni sastav što je rijetko i iznimno vrijedno i na svjetskoj razini. Prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa zahvaljujući specifičnom geografskom položaju Republike Hrvatske koji je na granici eurosibirskosjevernoameričke i mediteranske regije u Hrvatskoj imamo 105 tipova šumskih zajednica.Također je govorio o pogodnoj vrsti stabala koje trebamo koristiti u pošumljvanju jer ta vrsta priprema tlo za neke druge buduće kulture koje bi mogli na takvom tlu saditi.

AKTIVNOST 6. 

NAZIV AKTIVNOSTI: Izvlačenje grana

CILJ: Osvijestiti dionike o štetama i posljedicama loženja vatre

NAČIN REALIZACIJE: Izvlačenje grana nakon sječe, slaganje grana na hrpu i ukrcavanje u kamion

NOSITELJI: Eko-grupa SSŠBJJ Sinj (učenici, nastavnici i stručni suradnici), Čistoća Cetinske krajine 

MJESTO: Gradski park Sinj

VRIJEME TRAJANJA: 03.02-30.06.2020.

Dana 6. ožujka učenici su započeli aktivnost Izvlačenje grana. Kao ljubitelji prirode uzeli su rukavice i potreban alat te krenuli u Gradski park u čišćenje potrebnih područja. U akciju se uključila tvrtka Čistoća Cetinske krajine koji su sjekli grane u Gradskom parku. Učenici su izvlačili grane nakon sječe, slagali grane na hrpe i ukrcavali u kamion komunalnog poduzeća Čistoća. 

U radu su stručni djelatnici gradske tvrtke koristili različite tehnike za kresanje debelih grana i tankih grana. Učenici su se upoznali sa tehnikama kresanja kako za stabla sa mnogo lišća a i druga stabla s debelim, dugačkim granama. Uočili su da se tehnika rada često poklapa s tehnikom korištenom za poprečno rezanje. Važno je koristiti ispravnu tehniku i redoslijed. 

Redosljed kresanja grana:

1. Odsječi grane koje otežavaju rad.

2. Jako napregnute grane se režu postupno da bi se umanjila napregnutost.

3. Siječe se glavna grana. Voditi računa o napregnutosti i o tome kako se drvo i grane pomiču dok se pile.

Izvlačenje grana

https://issuu.com/nadaratkovic/docs/izvla_enje_grana.pptx

Izradila: Ivana Milanović-Litre učenica 1.a

AKTIVNOST 7.

NAZIV AKTIVNOSTI: Priroda bez smeća

CILJ: Osvijestiti dionike o važnosti zaštite okoliša, čiste prirode i cijelog eko-sustava na zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog svijeta.

NAČIN REALIZACIJE: Čišćenje okoliša - školsko dvorište, školski interijeri, školski vrt i okoliš, gradski park, Grad Sinj, Sinjsko polje, šume i šumska izvorišta

NOSITELJI: Eko-grupa SSŠBJJ Sinj (učenici, nastavnici i stručni suradnici) i ciljane skupine na području Sinja i SDŽ-e.

MJESTO: Sinj, Neorić i Sutina.

VRIJEME TRAJANJA: 03.02-30.06.2020.

Aktivnost pod nazivom Priroda bez smeća usmjerena je na sve dionike  i odvijat će se za cijelo vrijeme trajanja projekta.  U školi djeluje Eko-grupa čiji je cilj poboljšati stanje urednosti okoliša, interes za uređivanje radnog prostora, uljepšavanja i oplemenjivanja istog. Učenici stječu nove spoznaje i postaju zadovoljniji. Radom u grupi kod učenika se razvija pozitivan odnos prema prirodi, razvija se ekološka svijest učenika, razvijaju se radne navike i odgovornosti, potiče briga za okoliš i dolazi do veće socijalizacije učenika unutar grupe. Učenici će se dodatno educirati i svakodnevno će se provoditi akcije čišćenja okoliša oko škole, u školskom dvorištu,  u gradskom parku, sinjskom polju i obuhvatit će akcije čišćenja cijelog grada, šume i šumska izvorišta.  Aktivnosti su usmjerene na osvještavanje svih dionika o važnosti zaštite okoliša, čiste prirode i cijelog eko sustava  na zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog svijeta.

     

18.02.2020. Učenici 3.a razreda započeli aktivnost Priroda bez smeća​.   

 

19.02.2020. Učenici 3.a razreda ponovno sudjeluju u aktivnosti 

Priroda bez smeća

 https://issuu.com/nadaratkovic/docs/priroda_bez_sme_a​

Globalni ciljevi održivog razvoja

https://www.ekovjesnik.hr/clanak/1738/provedba-globalnih-ciljeva-odrzivog-razvoja-u-eu-u

Učenici će se dodatno educirati i svakodnevno će se provoditi akcije čišćenja okoliša oko škole, u školskom dvorištu,  u gradskom parku, sinjskom polju i obuhvatit će akcije čišćenja cijelog grada, šume i šumska izvorišta.  Aktivnosti su usmjerene na osvještavanje svih dionika o važnosti zaštite okoliša, čiste prirode i cijelog eko sustava  na zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog svijeta.Do kraja veljače akciji su se priključili učenici svih razreda škole za vrijeme SRO-Sata razrednog odjeljenja.

Aktivnosti dodatne:

Kroz  primjere dobre prakse  i razne aktivnosti korištenjem inovativnih metoda poučavanja uspjevamo provesti, pratiti i provjeriti ostvarivanje zadanih ishoda u online okruženju.

Učeničke akcije u sklopu projekta: Učenici su se u sklopu projekta uključili u razne aktivnosti kako bi upozorili na borbu protiv klimatskih promjena .

Aktivnost 1. Učenici su se prijavili na Natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola na temu: "Kako postati zeleni potrošač? U povodu Svjetskog dana prava potrošača 2020., koji se obilježava svake godine 15. ožujka, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, raspisalo je natječaj. Učenici potaknuti projektom Zelenije sutra su se uključili bez razmišljanja u Natječaj kako bi se dodatno educirali o nužnosti očuvanja planeta i racionalnom korištenju resursa. Učenički rad je trebao odgovoriti na tri temeljna pitanja:
1.Što znači zelena potrošnja? 2. Kako postati zeleni potrošač? 3. Što biste vi u vašoj školi / gradu učinili da potaknete zelenu potrošnju?  Rezultat: Učenički rad pod nazivom Zelenije sutra će biti objavljen u Zborniku školskih radova na temu održive potrošnje.

Aktivnost 2.Učenici su se prijavili na sudjelovanje na državno natjecanje za srednje škole pod nazivom Poslovni izazov 2020 koje organizira Udruga poduzetni i Europska poslovna škola Zagreb. Tema je: "Napravi, izmijeni, nauči - unaprijedi lokalnu zajednicu". Rezultat: Učenica je snimila video za prvi krug i prošla u drugi krug natjecanja Poslovni izazov 2020 online za koji će povezati prvi videouradak sa novi i objaviti na Youtube:

https://drive.google.com/file/d/19OfzBjI8k_a6hx7JyJEOCsXfGS7WaTOL/view?usp=drive_webm Tema ovog videa je također Zelenije sutra.

Drugi krug natjecanja: https://youtu.be/GXwwjNO28Ak

Aktivnost 3 Online Događaj Greener Tomorrow-eTwinning Spring Campaign 2020 - On-site event and action 

https://issuu.com/nadaratkovic/docs/greener_tomorrow-etwinning_spring_campaign_2020_-_​

Aktivnost 4.

Povodom Dana medijske pismenosti 2020 događaj pod nazivom Zelena pismenost od 30.03. - 05. 04 https://www.medijskapismenost.hr/dani-medijske-pismenosti-2020-raspored-dogadanja/,

Dana 05. ožujka prof. Nada Ratković prijavila je događaj putem prijavnog obrazca za našu školu pod nazivom Zelena pismenost povodom obilježavanja 3. Dana medijske pismenosti i to u razdoblju od 30.03. do 05. travnja te bi ujedno u istom tjednu obilježili i Europski tjedan medijske pismenosti koji se poklapa s ovogodišnjim danima,

Prijavljeni događaj Dani medijske pismenosti:

Zbog novonastale situacije sa pandemijom COVIDA-19 virusa, učenici diljem svijeta i kod nas u školi pohađaju nastavu online u virtualnim učionicama, tako da ovu aktivnost nije bilo moguće odraditi sa učenicima u školi. Međutim, Dani medijske pismenosti su obilježeni u virtualnim učionicama u Google Classroomu i to preko Zoom platforme.

Događaj povodom obilježavanja Dana medijske pismenosti i Europskog tjedna medijske pismenosti su učenici odradili online zajedno sa svim ostalim aktivnostima u sklopu obilježavanja međunarodnih događanja online za vrijeme trajanja nastave na daljinu. Sudjelovali su učenici, nastavnici i lokalna zajednica. Moto događanja je: Što bolje razumijemo medije, to ih bolje i kvalitetnije možemo koristiti.

Opis događanja:

Kako je 2020. godina Klimatskih promjena i zaštite okoliše, učenici su obilježavanje Dana medijske pismenosti online, korelirali s aktivnostima u sklopu projekta „Zelenije sutra“, zato je događaj i nazvan Zelena pismenost Kako bi kod svih sudionika događanja te na lokalnoj razini podigli svijest o važnosti medijske pismenosti, klimatskih promjena i zaštite okoliša cijeli tjedan su se održavala predavanja i radionice u virtualnim učionicama. Održano je šest  predavanja i radionica u virtualnim učionicama sa učenicima 1.a, 1.g., 2.a, 3.a, 3.b i 4.a, na temu Zelena pismenost preko platforme Zoom.  Učenici su tjedan dana prije obilježavanja  dobili  zadatak  da naprave logo na temu Zelena pismenost. Nakon što su u raznim digitalnim alatima izradili loga uslijedilo je glasovanja svih učenika. Izabran je logo dolje na slici. U događanju Zelena pismenost sudjelovalo je 140 učenika u dobi od 15 do 19 godina, koji su se educirali o načinu prepoznavanja lažne vijesti i postupcima zaštite od utjecaja mnogobrojnih neprovjerenih informacija i dezinformacija. U ovim teškim vremenima koji prate pandemiju corona virusa, učenici su potaknuti na kritičko mišljenje o važnosti medijske pismenosti. Cilj aktivnosti je osposoblti učenike za samostalno pronalaženje relevantnih i vjerodostojnih informacija. Učenici su u virtualnim učionicama odigrali kviz znanja o medijskoj pismenosti.

Rezultati kviza:. 70% učenika zna prepoznati lažnu vijest. 65% učenika provjeri vijest prije nego je podijeli. 75% učenika paze jedni na druge i na društvenim mrežama. 90% učenika je svjesno da su iskustva u virtualnom svijetu stvarna i da je prije dijeljenja vijesti potrebno prvo provjeriti i tek onda dijeliti.

U predavanja su uključene medijske teme u sklopu  međupredmetnih tema, kojima se kod učenika potiče kritičko vrednovanje različitih medijskih sadržaja. Posebno se ističu: istraživanje i kritičko vrednovanje, stvaralaštvo i inovativnost u digitalnome okružju, prekomjerno provođenje vremena uz medije, elektroničko nasilje, vrednovanje informacija o zdravlju i zdravstvenim temama na internetu, vrednovanje informacija iz različitih izvora, važnost informiranja i uloga medija u informiranju, utjecaj medija i društvenih mreža na donošenje odluka mladih.

Učenici su pogledali video: https://youtu.be/MZq4jWMkiz8  te je krenula zajednička debata učenika.

S obzirom da u ovom razdoblju većina učenika i mladih provodi čak i više vremena nego inače uz pametne telefone i računala, odnosno uz različite sadržaje na internetu, društvenim mrežama i platformama za razmjenu videozapisa, kao i komunicirajući putem aplikacija za dopisivanje, važno je pažnju posvetiti sigurnom i odgovornom korištenju interneta.

Aktivnost 5. Povodom Svjetskog i Europskog tjedna novca 2020. koji je obilježen online, učenici naše škole su u svojim virtualnim učionicama na vrlo kraetivan način uz upotrebu raznih digitalnih alata napravili novčanicu Green Money.

AKTIVNOST 6:

Dana 18.04.2020 obilježili smo Svjetski dan kulturne baštine online, poznatiji pod nazivom World Heritage Day. Kulturna baština kao važan dio identitata, važna je za gradske i ruralne sredine. Zato je obilježavanje online dobra prilika da ukažemo na vrijednost i potrebu očuvanja, odnosno valorizacije kulturne baštine našeg Cetinskog kraja. Događaj je zabilježen pod nazivom Cultural Heritage of Cetinska Krajina Region - Kulturna baština Cetinskog kraja.

Zadana tema se provodi u nastavi i u vrijeme pandemije COVID-19 u nastavi online gdje se unosi nešto novo u postojeći oblik poučavanja. Stavljanjem kulturne baštine u fokus želi se naglasiti kako naši učenici istražujući materijalnu i nematerijalnu baštinu žele očuvati tradiciju i običaje svoga zavičaja prezentirajući dašak mjesta iz kojeg dolaze. Ovaj europski projekt je započeo 2018. godina u Europskoj godini kulturne baštine pa je i svrha događaja podizanje razine osviještenosti o društvenoj i gospodarskoj važnosti kulturne baštine koja omogućuje nam da bolje razumijemo prošlost te stvaramo čvrsto polazište za budućnost. Ovim događajem potvrđujemo da smo svjesni činjenice kako ne postoji nijedna vrijednost koja može nadomjestiti ono što nestane. Projekt se nastavlja i dalje.

AKTIVNOST 7:

Dana 22. travnja obilježili smo 50 godina Dana planeta Zemlje 2020 - klimatske promjene u fokusu 2020. godine. Cilj obilježavanja je potaknuti ljude na razmišljanje i djelovanje u smjeru smanjenja čovjekova štetnoga učinka na okoliš.  Učenicima je ovaj dan poseban je jer je ovo 1. Dan planeta Zemlje koji se obilježava širom svijeta u zatvorenom prostoru i izolaciji! Ovogodišnja tema su klimatske promjene i akcije koje bi se trebale provoditi kako bi one što manje utjecale na okoliš i čovječanstvo. Što mi možemo napraviti da pomognemo Zemlji?

Učenici su odgovorili: ZELENIJE SUTRA ZA ZELENIJU ŠKOLU I ZELENIJI GRAD!.

Sigurno možmo zajednički to i ostvariti. Sretan nam Dan planeta Zemlje 2020.! #ostanite doma. Biti ekološki osviješten i nije tako teško. Postoji mnogo malih stvari koje svakodnevno možemo raditi, a pomažu očuvanju naše planete.

  

AKTIVNOST 8.

Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan prirode, 22. svibnja 2020.

https://bit.ly/3cVUhFK

Globalni cilj za održivi razvoj 15 je čuvati, ponovno uspostaviti i promicati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti. Na konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru 1992. godine, 157 država svijeta, uključujući Hvatsku, potpisalo je Konvenciju o biološkoj raznolikosti (The Convention on Biological Diversity – CBD).

Biološka raznolikost u pojednostavljenom smislu odnosi se na ukupnost života/živih bića na ovom planetu, koju možemo podijeliti u tri skupine: geni, biljne i životinjske vrste i ekosustavi. Smanjenje biološke raznovrsnosti prijetnja je prvenstveno čovjeku, ali i prirodi. Do smanjenja raznolikosti najčešće dolazi zbog klimatskih promjena, invazivnih vrsta, prekomjernim iskorištavanjem prirodnih resursa, onečišćenjem i urbanizacijom. Na stranicama WWF (poveznica) nalaze se sljedeći zabrinjavajući podaci:

• Ubrzan gubitak vrsta koji vidimo danas je od 1000 do 10.000 puta veći nego prirodni tijek izumiranja vrsta, upozoravaju stručnjaci.
• Stručnjaci procjenjuju da svake godine nestane između 0,01 i 0,1% cjelokupnog broja vrsta.
• Ako za primjer uzmemo da je niža procjena ukupnog broja vrsta točna – tj. da postoji oko dva milijuna različitih vrsta na našem planetu – onda godišnje nestane između 200 i 2000 vrsta.
• Ali ako je viša procjena broja vrsta točna – tj. da postoji 100 milijuna različitih vrsta na planetu – tad svake godine nestane između 10.000 i 100.000 vrsta.

 

Odgođene aktivnosti projekta zbog novonastale situacije

AKTIVNOST 4. Pošumljavanje

Aktivnost pošumljavanja smo trebali provesti za Međunarodni dan šuma 21.ožujka. Pozivnice smo poslali osnovnim školama, srednjim školama, udrugama grada Sinja, umirovljenicima i svim zainteresiranim građanima. Međutim aktivnost Sadnja stabala u sklopu EU projekta Učeničke akcije u borbi protiv klimatskih promjena - Zelenije sutra koje su se trebale održati dana 21.ožujka na Međunarodni dan šuma na podrućju Muća-Vrba kod stare škole smo odgodili zbog novonastale situacije korona virus. Sve aktivnosti takvog tipa koje se odvijaju za vrijeme trajanja Vladinih mjera u svrhu ublažavanja posljedica epidemije COVID-19 virusa koje utječu na svakodnevni život, a tako i provedbu aktivnosti, su odgođeneJavnost će biti upoznata s novim datumom aktivnosti.

Poveznica na link:

http://ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr/?news_hk=1&news_id=788&mshow=1413#mod_news

Kako bi se podsjetili na važnost očuvanja šuma mi smo ipak obilježili Svjetski dan šuma online kako bi doprinijeti povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosustava.

AKTIVNOST 8. Čišćenje šuma, šumskih izvorišta i potoka

Akciju čišćenja šuma, šumskih izvorišta i potoka smo odgodili zbog novonastale situacije jer smo akciju trebali provesti isti dan kad i aktivnost pošumljavanje na području Sutine, Zelova, Neorića i Muća. Sljedeća aktivnost bi bila za Dan planeta Zemlje, pa za 1. svibnja.i sudeći po situaciji neće biti moguće.

AKTIVNOST 9. Kupnja sadnica i mlade ribe odgodili iako smo posjetili specijalizirane prodavaonice, informirali se o cijenama na internetu i pronašli najpovoljnije cijene. Stručne osobe iz Hrvatskih šuma su nas savjetovali i stručna su nam potpora za odabir sadnica. Za kupnju riba smo se savjetovali sa stručnim osobama iz Ribogojilišta i Ribarskih društava zbog posebnosti riblje vrste.

AKTIVNOST 10. Poribnjavanje

Aktivnost poribnjavanja je odgođena dok situacija ne dopusti. Poribnjavanje je bilo dogovoreno za Dan voda na izvorišu Sutina i za zadnji dan školske godine. Svjetski dan voda smo obilježili online.

Poveznica na prezentaciju:

https://carnet-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nada_ratkovic_skole_hr/EQtYeRCSGmxJhwTcZSg76M4B_bv_nVApUCnSvtm9FInzSQ?e=iNTWz2

Poveznica na stručni članak:

http://skole.hr/nastavnici/iz_prakse?news_id=21161

Poveznica na mrežnu stranicu projekta:

http://ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr/eu_projekt_zelenije_sutra

Voditelj projekta: Nada Ratkovič, prof.mentor.

    


 

 

Profesionalno usmjeravanje

  učenika završnih razreda

          srednjih škola

https://e-usmjeravanje.hzz.hr

https://e-usmjeravanie.hzz.hr/Predanketa

Google tražilica

    

Popis udžbenika 2023/2024
UPISI 2023./2024.
Uplatnica za duplikat razredne svjedodžbe
Uplatnica za duplikat završne svjedodžbe
 

 

IZDAVANJE POTVRDA

POTVRDA

Upute su dolje u priloženom dokumentu.

 

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
dokumenti DM
Oracle Academy

Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Arhiva dokumenata
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Forum
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj / Dinka Šimunovića 14, HR-21230 Sinj / ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr / ured@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr
preskoči na navigaciju